Skip to main content
Colmcille Logo White

Mu dheidhinn

Tha Slighe Chaluim Chille na chothrom a bhith a’ leantainn ceuman Chaluim Chille agus na co-chruinneachaidhean meadhan-aoiseil a dh’ atharraich eachdraidh na h-Èireann agus na h-Alba.

Aig àm Chaluim Chille agus an fheadhainn a thàinig às a dhèidh, bha siubhal fada agus cunnartach, ach bha dàimhean agus conaltradh gu math èifeachdach. Cuidichidh an t-Slighe thu gus eòlas fhaighinn air sgìrean ann an Èirinn no Alba, no siubhal eadar an dà dhùthaich agus cuir ri conaltradh agus dàimhean ùra.

Tha naoi slighean air an t-Slighe an-dràsta. Gabhaidh cuid coiseachd, ach feumaidh cuid eile càr no baidhsagal no còmhdhail phoblach. Ann an Dùn nan Gall tha gluasad ann airson cuairt camino a ghabhail air an t-Slighe.

Tha Foras na Gaeilge ann an Èirinn agus Bòrd na Gàidhlig ann an Alba a’ toirt na Slighe còmhla ann an com-pàirteachas le buidhnean
eile, aig a bheil suaicheantasan rim faighinn an seo. Tha an t-Slighe na phròiseact a tha a’ fàs. Tha an làrach seo cuideachd a’ leasachadh agus thèid cur ris gu leantainneach.


FnaG
BnaG
Nhún na nGall
Derry City
Oideas Gael
Museum Nan Eilean
Comunn Eachdraidh Nis
Argyll Bute
colmcille
colmcille 1500

Bòrd na Gàidhlig

Great Glen House
Leachkin Road
Inverness
Scotland, IV3 8NW

(+44) 01463 225454
colmcille@gaidhlig.scot

Colmcille

Foras na Gaeilge, 2-6 Queen Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 6ED

(+44) 028 9089 0970
colmcille@forasnagaeilge.ie

Colmcille

Foras na Gaeilge, An Chrannóg
Na Doirí Beaga
Gaoth Dobhair
Donegal, Ireland. F92 EYT3

(+353) 074 9560113
colmcille@forasnagaeilge.ie