Skip to main content
Colmcille Logo White

8.6 Làraich Chlachan Cruithneach Eile Tuath air Inbhir Nis

Dèan sgrùdadh air eachdraidh nan Cruithneach air a’ chosta sear tuath air Inbhir Nis.

Cuairt anns a bheil 17 làraich le clachan Cruithneach, eadar Inbhir Nis agus Dùn Robain faisg air Goillspidh.

Tha an catalog a’ toirt cunntas air na clachan air fad a tha aig an taigh-tasgaidh. Toiseach tòiseachaidh feumail mu shamhlan nan Cruithneach.

Tha cruinneachadh de chlachan Cruithneach a tha a’ dol air ais chun 6mh-8mh linn ann an Taigh-tasgaidh agus Gaileiridh-ealain Inbhir Nis. Faic làrach-lìn an taigh-tasgaidh airson uairean fosglaidh.

Tha 15 clachan Cruithneach san taigh-tasgaidh, cuid dhiubh a tha a’ dol air ais chun 8mh linn. Is e am prìomh nì a tha air a thaisbeanadh leac-croise thoinnte bhon 8mh no an 9mh linn. Is e clach Clas 2 a tha innte is tha seo a’ ciallachadh gu bheil i air a snaigheadh le measgachadh de shamhlan Cruithneach agus Crìosdail. Tha mòran dha na dealbhaidhean coltach ris an fheadhainn a gheibhear ann an obair-mheatailt Cruithneach. Faic làrach-lìn an taigh-tasgaidh airson uairean fosglaidh.

 • Taigh-tasgaidh Taigh Groam, Ros Mhaircnidh

Aiste leis an eòlaiche air ealain nan Cruithneach, Isabel Henderson.

Taigh-tasgaidh Bhictòrianach ann an gàrraidhean Caisteal Dhùn Robain le cruinneachadh de chòrr air 20 clach Cruithneach – cuid aca nan clachan-samhla clas 1 agus cuid nan leacan-croise clas 2. Faic làrach-lìn a’ chaisteil airson uairean fosglaidh.

Clachan Cruithneach eile an Alba

 • 8.1 Ionad an Tairbeirt Port MoChalmaig

  Eadar 1994 agus 2007, rinn arceòlaichean sgrùdadh air pìos dhan talamh timcheall air eaglais Naomh Calman ann am Port MoChalmaig faisg air ceann Rubha an Tairbeirt. Lorg iad fianais air manachainn mhòr a bha a’ dol air ais gu deireadh an t-6mh linn. Tha Ionad an Tairbeirt ag innse sgeula...

 • 8.2 Bhaile a’ Chnuic

  Tha grunnan thursachan ann an Rubha an Tairbeirt a tha a’ toirt fainear sgil ealanta agus creideamh Crìosdail nan Cruithneach a shnaigh iad. Is dòcha gun robh na tursachan sin a’ comharrachadh crìochan an fhearainn a bha leis a’ mhanachainn ann am Port Mo Chalmaig. Tha an leac-croise ann am Baile...

 • 8.3 Seannduaig

  Tha an leac-croise ann an Seannduaig còmhdaichte le samhlan Crìosdail. Tha seo mar chomharra air Crìosdaicheachd nan Cruithneach seach a bhith na cloich air a bheil dealbhaidhean pàganach is cràbhach. Dh’fhaodadh gun robh grunnan mhanachainnean air a’ chosta seo a bha fo ùghdarras na manachainn mhòir faisg air làimh aig...

 • 8.4 Clach an Neig

  Is e Clach an Neig aon de na clachan Cruithneach snaighte as fhèarr a tha ann. Chaidh a snaigheadh mu 800AD – no is dòcha nas tràithe na sin – agus tha i air a còmhdach le samhlan Crìosdail. A rèir nan nithean a tha air a’ chloich shnaighte seo,...

 • 8.5 Creag Phàdraig

  Is e cnoc air a bheil craobhan a’ fàs a tha ann an Ceag Phàdraig. Lean am frith-rathad suas an cnoc gus lorg na tha air fhàgail, is dòcha, de dhaingneach an Rìgh Brud. Tha Adomnan, am fear a sgrìobh eachdraidh beatha Chaluim Chille ag innse mar a thadhail an...

 • 8.6 Làraich Chlachan Cruithneach Eile Tuath air Inbhir Nis

  Dèan sgrùdadh air eachdraidh nan Cruithneach air a’ chosta sear tuath air Inbhir Nis. Cuairt nan Cruithneach air Ghàidhealtachd Cuairt anns a bheil 17 làraich le clachan Cruithneach, eadar Inbhir Nis agus Dùn Robain faisg air Goillspidh. Clàr de Chlachan Cruithneach ann an Taigh-tasgaidh agus Gaileiridh-ealain Inbhir Nisy Tha an...


FnaG
BnaG
Nhún na nGall
Derry City
Oideas Gael
Museum Nan Eilean
Comunn Eachdraidh Nis
Argyll Bute
colmcille
colmcille 1500

Bòrd na Gàidhlig

Great Glen House
Leachkin Road
Inverness
Scotland, IV3 8NW

(+44) 01463 225454
colmcille@gaidhlig.scot

Colmcille

Foras na Gaeilge, 2-6 Queen Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 6ED

(+44) 028 9089 0970
colmcille@forasnagaeilge.ie

Colmcille

Foras na Gaeilge, An Chrannóg
Na Doirí Beaga
Gaoth Dobhair
Donegal, Ireland. F92 EYT3

(+353) 074 9560113
colmcille@forasnagaeilge.ie