Skip to main content
Colmcille Logo White

Poileasaidh Prìobhaideachd

Cò sinne

Is e seòladh na làraich-lìn againn: https://colmcille.net/

Beachdan

Nuair a dh’fhàgas luchd-tadhail beachdan air an làraich-lìn, bidh sinn a’ tional an fhiosrachaidh a thathar a’ nochdadh air bileag nam beachdan, agus cuideachd seòladh IP an tadhlaiche agus sreang-gnìomha neach-cleachdaidh a’ bhrabhsair aca a chuideachadh gus spama a lorg. Faodaidh gun tèid sreang gun urra air a chruthachadh bhon t-seòladh phost-dealain agad (air a bheil an t-ainm hais cuideachd) a thoirt do sheirbheis Gravatar gus faighinn a-mach a bheil thu ga chleachdadh. Tha poileasaidh prìobhaideachd seirbheis  Gravatar ri fhaotainn an seo: https://automattic.com/privacy/. An dèidh do bheachd a cheadachadh, tha an ìomhaigh agad ri faicinn don phoball a rèir nam beachdan agad.

Na meadhanan

Ma luchdaicheas tu ìomhaighean suas dhan làraich-lìn, bu chòir dhut luchdachadh ìomhaighean le fios mu shuidheachadh (EXIF GPS) a sheachnadh. Faodaidh feadhainn a’ tadhal air an làraich fios sam bith mu shuidheachadh a luchdachadh a-nuas agus tarraing às bho ìomhaighean air an làraich.

Briosgagan

Ma dh’fhàgas tu beachdan air an làraich-lìn againn, faodaidh gun cuir thu romhad d’ ainm, do sheòladh puist-dealain agus an làrach-lìn agad a shàbhaladh gu briosgagan. Tha iad seo ann mar ghoireas dhut fhèin gus nach leig thu leas do chuid fiosrachaidh a lìonadh a-steach a-rithist nuair a nochdas tu beachd eile. Mairidh na briosgagan seo fad aon bhliadhna. Ma thadhlas tu air an duilleig-logaidh againn, socraichidh sinn briosgag shealach ri obrachadh a-mach a bheil am bi am brabhsair agad a’ gabhail ri briosgagan. Chan eil fiosrachadh pearsanta sam bith sna briosgagan seo agus thathar ga cur air chùl nuair a dhùineas tu am brabhsair agad. Nuair a logas tu a-steach, socraichidh sinn caochladh bhriosgagan cuideachd gus do chuid fios mu logadh a-steach agus do roghainnean mu thaisbeanadh an sgàilein agad a shàbhaladh. Tha briosgagan mu logadh a-steach a’ mairsinn dà là, agus briosgagan mu roghainnean an sgàilein a’ mairsinn bliadhna. Ma thaghas tu “Remember Me”, seasaidh an logadh a-steach agad fad dà sheachdain. Ma logas tu a-mach às a’ chunntas, thèid na briosgagan mu logadh a-steach a thoirt air falbh. Ma dheasaicheas no ma dh’fhoillsicheas tu alt, thèid briosgag a bharrachd a shàbhaladh anns a’ bhrabhsair agad. Chan eil fiosrachadh pearsanta sam bith sa bhriosgaig seo agus chan eil ach a’ nochdadh ID puist an uilt a tha thu dìreach air deasachadh. Bidh e a’ falbh an dèidh 1 là.  

Susbaint air a neadachadh bho làraichean-lìn eile

Faodaidh gum bi susbaint air a neadachadh (m. e. bhideothan, ìomhaighean, altan etc.) ann an altan air an làraich seo. Tha susbaint air a neadachadh bho làraichean eile ag obair anns an aon dòigh nan robh an tadhlaiche air tadhal air an làraich-lìn eile. Faodaidh gun cruinnich na làraichean-lìn seo fiosrachadh mu do dheidhinn, lorg treas pàrtaidh a bharrachd a neadachadh, agus dearcnachadh air mar a bhios tu ag eadar-ghnìomhadh ris an t-susbaint air a neadachadh ma tha cunntas agad agus a tu air do logadh a-steach don làraich-lìn sin.

Cò ris a nochdas sinn do chuid fiosrachaidh

Ma dh’iarras tu gun tèid am facal-faire agad a shocrachadh às ùr, bidh an seòladh IP agad sa phost-dealain ùr.

An fhaid a ghleidheas sinn do chuid fiosrachaidh

Ma dh’fhàgas tu beachd, thathar a’ gleidheadh a’ bheachd agus an fhiosrachaidh na lùib fad ùine neo-shònraichte. Tha seo ann gus an aithnich is an ceadaich sinn beachdan sam bith an dèidh làimhe  sa bhad seach an cumail ann an sreath gus am measrachadh. Airson luchd-cleachdaidh a chlàraicheas air an làraich-lìn againn (ma tha gin dhiubh), tha sinn cuideachd a’ stòradh an fhiosrachaidh phearsanta a bheir iad san dealbh-chleachdaidh aca. Faodaidh an luchd-cleachdaidh uile an cuid fiosrachaidh phearsanta fhaicinn, a dheasachadh no a dhubhadh às aig àm sam bith (ach nach fhaod iad an t-ainm-cleachdaiche aca atharrachadh). Faodaidh luchd-rianachd na làraich-lìn am fiosrachadh sin fhaicinn is a dheasachadh cuideachd.

Na còraichean a th’ againn air do chuid fiosrachaidh

Ma tha cunntas agad air an làraich seo, faodaidh tu iarraidh gum faigh thu faidhle le do chuid fiosrachaidh a tha sinn a’ gleidheadh dhut, anns a bheil fiosrachadh sam bith a thug thu dhuinn. Faodaidh tu iarraidh cuideachd gun sgrios sinn fiosrachadh pearsanta sam bith a tha sinn a’ gleidheadh mu do dheidhinn. Chan eil seo a’ gabhail a-steach fios sam bith a dh’fheumas sinn cumail air adhbharan rianachd, laghail no tèarainteachd.

Càit an cuir sinn do chuid fiosrachaidh

Faodar sùil a thoirt air beachdan luchd-tadhail tro sheirbheis fèin-obrachail gus spama a lorg.

 


FnaG
BnaG
Nhún na nGall
Derry City
Oideas Gael
Museum Nan Eilean
Comunn Eachdraidh Nis
Argyll Bute
colmcille
colmcille 1500

Bòrd na Gàidhlig

Great Glen House
Leachkin Road
Inverness
Scotland, IV3 8NW

(+44) 01463 225454
colmcille@gaidhlig.scot

Colmcille

Foras na Gaeilge, 2-6 Queen Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 6ED

(+44) 028 9089 0970
colmcille@forasnagaeilge.ie

Colmcille

Foras na Gaeilge, An Chrannóg
Na Doirí Beaga
Gaoth Dobhair
Donegal, Ireland. F92 EYT3

(+353) 074 9560113
colmcille@forasnagaeilge.ie