Skip to main content
Colmcille Logo White
Sliabh Speirín Thuaidh agus An Bhanna
Sliabh Speirín Thuaidh agus An Bhanna © Alan Sproull

Sliabh Speirín Thuaidh agus An Bhanna

Ar an taobh thoir de chathair Dhoire, tá limistéar de chnoic ghlasa, tránna gainimh fada agus cnoic maorga Sliabh Speirín.

Tá naisc láidre idir an áit seo agus saol agus scéalta faoi Cholmcille, mar a taifeadadh iad an chéaduair ag Adhamhnán, Ab Oileán Í 679-704. Scríobh Adhamhnán Beatha Cholm Cille – an cuntas iomlán is luaithe dá bhfuil fós againn ar shaol an naoimh.

Is beag áit in Éirinn a luann Adhamhnán ar thug Colmcille cuairt orthu ach luann sé trí cinn sa cheantar seo.

Ina leabhar deir Adhamhnán gur phill Colmcille ar Éirinn le haghaidh Mórdháil Dhroim Ceat a tionóladh taobh amuigh de Léim an Mhadaidh an lae inniu sna 570í is cosúil. Le linn a chuairte, thug an naomh cuairt ar Chamus, ar an taobh ó dheas de Chúil Raithin áit ar thuar sé Cath Dhún Ceithirn. Thug sé cuairt ar Chúil Raithin chomh maith mar ar bhuail an t-easpag áitiúil leis agus mar ar ghlac sé le bronntanais ó phobal na háite.

Le Dul Ann

Tógann sé 30 bomaite i gcarr le dul ó Léim an Mhadaidh go Doire ar an A2. Tá an chéad stad ar an tslí díreach ar an taobh ó dheas den bhaile mhór.

Sliabh Speirín Thuaidh agus An Bhanna

 • 5.1 Droim Ceat, Léim an Mhadaidh

  De réir traidisiún meánaoiseach, i ndiaidh do Cholmcille imeacht as Éirinn deirtear gur mhionnaigh sé nach leagfadh sé cos go deo arís ar thalamh na hÉireann. Ach is cosúil gur phill sé aon uair amháin eile ar a laghad – i gcomhair Mhórdháil Dhroim Ceat sna 570í is cosúil, anseo...

 • 5.2 Sconsa an Fhathaigh

  Ó bharr Dún Ceithirn, is furasta a thuiscint gurbh áit mhaith é le dún a thógáil. Tá an mhórcheantar le feiceáil go soiléir gach treo thíos fút agus tá Abhainn na Banna agus an fharraige lastall faoi thuras gairid ar tír. Meastar gur anseo a bhí Dún Ceithirn nó Dún...

 • 5.3 Eaglais Naomh Pádraig Eaglais na hÉireann, Cúil Raithin

  Is é an taifead is luaithe dá bhfuil againn ar Chúil Raithin ná tagairt a dhéantar dó i mBeatha Cholm Cille le hAdhamhnán. Bhí Adhamhnán ina Ab ar Oileán Í agus scríobh a chuntas ar bheatha Cholmcille céad bliain i ndiaidh bhás an naoimh in 597. Deir Adhamhnán gur stop Colmcille ag...

 • 5.4 Camas

  Seasann an bhlogh de ghaineamhchloch rua chros luathmheánaoiseach Chamuis anois i reilig atá suite ar bhruach thiar Abhainn na Banna ar an taobh ó dheas de Chúil Raithin. Tá radharcanna reiligiúnda snoite ar an chros chun tosaigh agus ar a cúl – an Áirc agus dúnmharú Áibil ar an aghaidh...

 • 5.5 Baile an Teampaill

  Creidtear gurb é Naomh Adhamhnán(c.628-704), Ab ar an mhainistir ar Oileán Í ó 679 go 704 agus údar Bheatha Cholm Cille, a bhunaigh an chéad teampall anseo. De réir traidisiúin, ba mhian le hAdhamhnán a theampall a thógáil dhá mhíle ar shiúl ag Lios na Scréachóg ach gach uair a tógadh...


FnaG
BnaG
Nhún na nGall
Derry City
Oideas Gael
Museum Nan Eilean
Comunn Eachdraidh Nis
Argyll Bute
colmcille
colmcille 1500

Bòrd na Gàidhlig

Great Glen House
Leachkin Road
Inverness
Scotland, IV3 8NW

(+44) 01463 225454
colmcille@gaidhlig.scot

Colmcille

Foras na Gaeilge, 2-6 Queen Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 6ED

(+44) 028 9089 0970
colmcille@forasnagaeilge.ie

Colmcille

Foras na Gaeilge, An Chrannóg
Na Doirí Beaga
Gaoth Dobhair
Donegal, Ireland. F92 EYT3

(+353) 074 9560113
colmcille@forasnagaeilge.ie