Colmcille Logo White
Canntaireachd meadhan-aoiseil Èireannach is Albannach airson Colmcille

Canntaireachd meadhan-aoiseil Èireannach is Albannach airson Colmcille

26 / 11 / 2021
An Dr Ann Buckley a chuir eagar ar na focail agus ar an cheol Is é atá sna Trátha Diaga timthriall laethúil d’urnaithe. Tá ocht dtráth ar fad ann, lena n-áir…
À Conntaigh an Dùin gu Earra-Ghàideal: naoimh choitcheanna sna Meadhan Aoisean tràtha

À Conntaigh an Dùin gu Earra-Ghàideal: naoimh choitcheanna sna Meadhan Aoisean tràtha

24 / 11 / 2021
Comhall Bheannchair, Finian Mhaigh Bhile agus Calum-Cille Idhe Ann an àm Chaluim-Chille, bha am muir beò le sruthan conaltraidh eadar Èirinn agus Alba. Mar p…
Seanchas Chaluim-Chille

Seanchas Chaluim-Chille

22 / 11 / 2021
Tha àite air leth aig Calum-Cille ann am beul-aithris na h-Èireann agus na h-Albann. Ri linn sin, dh’iarr Foras na Gaeilge air an sgeulaiche iomraiteach Gear…
Eachdraidh & Seanchas

Eachdraidh & Seanchas

13 / 09 / 2021
Teach na Caibidile Innis Choluimhttps://colmcille.net/colmcille-1500-scottish/sgeulachdan-colmcille/canntaireachd-meadhan-aoiseil-eireannach-is-albannach-air…

FnaG
BnaG
Nhún na nGall
Derry City
Oideas Gael
Museum Nan Eilean
Comunn Eachdraidh Nis
Argyll Bute
colmcille
colmcille 1500

Bòrd na Gàidhlig

Great Glen House
Leachkin Road
Inverness
Scotland, IV3 8NW

(+44) 01463 225454
colmcille@gaidhlig.scot

Colmcille

Foras na Gaeilge, 2-6 Queen Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 6ED

(+44) 028 9089 0970
colmcille@forasnagaeilge.ie

Colmcille

Foras na Gaeilge, An Chrannóg
Na Doirí Beaga
Gaoth Dobhair
Donegal, Ireland. F92 EYT3

(+353) 074 9560113
colmcille@forasnagaeilge.ie