Colmcille Logo White
Gleann Cholm Cille © Benny Lewis

Latha Chaluim Chille ann an Gleann Cholm Cille

|

June 4th 2018

Bithear a’ gabhail cuairt àrsaidh ann an Gleann Cholm Cille air 9 Ògmhios 2018, Latha Chaluim Chille. Tachraidh i aig an àm àbhaisteach, meadhan-oidhche air 8 Ògmhios, agus a-rithist aig meadhan-latha air 9 Ògmhios.

Bidh gach cuairt taisteil a’ tòiseachadh aig Eaglais an Naoimh Calum Cille, far a bheil parcadh.

Mas urrainn dhuibh, thathar a’ moladh gun gabh sibh a’ chuairt taisteil casruisgte. Bheir e mu 3 uairean a thìde, agus faodaidh daoine an cuid lòin a thoirt leotha airson ithe aig Tobar Chaluim Chille.

Cuideachd, bidh cothrom ann a’ chuairt a ghabhail a h-uile Didòmhnaich gu 15 Lùnastal. Bidh Fèill Gàrraidh air fearann Eaglais na h-Èireann air feasgar Didòmhnaich 10 Ògmhios. Thèid seo a chur air dòigh leis an Eaglais Chaitligich agus Eaglais na h-Èireann sa pharaiste.


FnaG
BnaG
Nhún na nGall
Derry City
Oideas Gael
Museum Nan Eilean
Comunn Eachdraidh Nis
Argyll Bute
colmcille
colmcille 1500

Bòrd na Gàidhlig

Great Glen House
Leachkin Road
Inverness
Scotland, IV3 8NW

(+44) 01463 225454
colmcille@gaidhlig.scot

Colmcille

Foras na Gaeilge, 2-6 Queen Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 6ED

(+44) 028 9089 0970
colmcille@forasnagaeilge.ie

Colmcille

Foras na Gaeilge, An Chrannóg
Na Doirí Beaga
Gaoth Dobhair
Donegal, Ireland. F92 EYT3

(+353) 074 9560113
colmcille@forasnagaeilge.ie